TAZ - Training en Advies in de Zorg

frank baarveld

Frank Baarveld

Na mijn opleiding tot huisarts ben ik gedurende bijna 20 jaar tot 2002 werkzaam geweest als verloskundig, apotheekhoudend huisarts in Oldemarkt, nabij de Weerribben in de kop van Overijssel. Eerst samen met mijn echtgenote Evelien, later kwamen mijn maten Thea Bos en Reinier de Groot erbij. Na een aantal jaren als huisartsopleider actief te zijn geweest, ben ik in 1992 huisartsgroepsbegeleider geworden bij de huisartsopleiding te Groningen. Aldaar ben ik vanaf 2002 tot 2012 exact 10 jaar hoofd geweest van de opleiding. In die periode werkte ik parttime als huisarts eerst in een huisartspraktijk op Ameland en later in een huisartspraktijk te Paterswolde.

Sinds 2012 ben ik werkzaam bij Huisartsopleiding Nederland als inhoudelijk verantwoordelijke voor de STAR(t)class cursussen. Deze cursussen waarbij aios voorbereid worden op spoedzorg in de huisartspraktijk en op hun stages op de SEH afdelingen van ziekenhuizen worden sinds 2014 georganiseerd in de Schola Medica, een gloednieuw onderwijscentrum in Utrecht. Daar wordt al het landelijk onderwijs gegeven voor aios huisartsgeneeskunde en ook voor o.a. aios van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Sinds 2014 ben ik naast coordinator en docent ook directeur van dit mooie onderwijscentrum.

 

 

Als rode draad door mijn werkzame leven loopt mijn voorliefde voor sport. Onderzoek naar sportgerelateerde problemen in de huisartspraktijk (promotie 2004), medische begeleiding gedurende 21 jaar van het Nederlandse IJshockeyteam en sedert 2003 hoofd medische staf annex clubarts van FC Groningen zijn daar aanwijzingen voor. Vanaf 2012 ben ik werkzaam bij de overkoepelende organisatie van de acht huisartsopleidingen te Utrecht als programmaleider spoedzorg.

 

> lees meer over Evelien